Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Giới hạn thời gian học nghề - tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động
28/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Giới hạn thời gian học nghề - tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Từ ngày 01/01/2021, thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, còn thời hạn tập nghề không quá 03 tháng.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định rõ trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt HĐLĐ
16/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định rõ trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt HĐLĐ

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/012021 quy định rõ trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động chứ không chỉ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như trước đây.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu
11/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 bổ sung thêm 1 số trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động, trong đó có trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do
09/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do

Từ ngày 01/01/2021, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước, thậm chí trong một số trường hợp còn được quyền không cần báo trước.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định mở rộng và chi tiết hơn khi kết thúc thời gian thử việc
07/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định mở rộng và chi tiết hơn khi kết thúc thời gian thử việc

Từ ngày 01/01/2021, sau khi kết thúc thử việc, nếu việc làm thử đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động (không được giao kết loại hợp đồng khác) hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết (nếu thời gian thử việc nằm trong hợp đồng lao động). Còn nếu việc làm thử không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Thời gian thử việc lên đến 180 ngày
04/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Thời gian thử việc lên đến 180 ngày

Từ ngày 01/01/2021 thời gian thử việc lên đến 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng
03/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng

Từ ngày 01/01/2021 "không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng"

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử
30/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử

Từ ngày 01/01/2021 ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua "phương tiện điện tử" sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
29/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là các ngoại lệ của quy định chỉ được ký kết tối đa 02 lần hợp đồng đồng lao động xác định có thời hạn (Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
27/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Từ ngày 01/01/2021, Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định phụ lục hợp đồng lao động "không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động".

Đọc thêm
Đào tạo thực hành nghề nhân sự