Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động

Bạn có mẫu hợp đồng lao động áp dụng thưởng/lương hiệu suất công việc và những hướng dẫn quan trọng khác trong việc ứng dụng phát luật lao động vào việc ký kết hợp đồng lao động chính thức

Download
Mẫu file quản lý thông tin nhân sự và link HĐLĐ bằng excel cực thông minh

Mẫu file quản lý thông tin nhân sự và link HĐLĐ bằng excel cực thông minh

Bạn theo dõi mọi dữ liệu về cán bộ nhân viên và link với các mẫu hợp đồng ngay trên file chỉ bằng mã nhân sự

Download
Mẫu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và đánh giá năng lực (Khung năng lực) khoa học, dễ sử dụng

Mẫu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và đánh giá năng lực (Khung năng lực) khoa học, dễ sử dụng

Bạn đã có sẵn mẫu để điền các chỉ số/ các năng lực cần và ghi nhận kết quả một cách nhanh chóng

Download
Đào tạo thực hành nghề nhân sự