KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ OKR

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ OKR

  • Thời gian học: Ngày thứ 7
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

KHÓA HỌC C&B

KHÓA HỌC C&B

  • Thời gian học: Các buổi tối T3- T5 hoặc các ngày chủ nhật
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ KPI

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ KPI

  • Thời gian học: Các buổi tối T4- T6 hoặc các ngày chủ nhật
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

Đào tạo thực hành nghề nhân sự