KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ OKR

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ OKR

  • Thời gian học: Từ 8h30 đến 16h30 Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

KHÓA HỌC C&B

KHÓA HỌC C&B

  • Thời gian học: Từ 8h30 đến 16h30 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ KPI

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ KPI

  • Thời gian học: Từ 8h30 đến 16h30 Thứ 3 và Thứ 6 hàng tuần
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

Đào tạo thực hành nghề nhân sự