Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Thời gian thử việc lên đến 180 ngày
04/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Thời gian thử việc lên đến 180 ngày

Từ ngày 01/01/2021 thời gian thử việc lên đến 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng
03/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng

Từ ngày 01/01/2021 "không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng"

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử
30/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử

Từ ngày 01/01/2021 ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua "phương tiện điện tử" sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
29/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là các ngoại lệ của quy định chỉ được ký kết tối đa 02 lần hợp đồng đồng lao động xác định có thời hạn (Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
27/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Từ ngày 01/01/2021, Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định phụ lục hợp đồng lao động "không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động".

Đọc thêm
Đào tạo thực hành nghề nhân sự