Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Giới hạn thời gian học nghề - tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động
28/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Giới hạn thời gian học nghề - tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Từ ngày 01/01/2021, thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, còn thời hạn tập nghề không quá 03 tháng.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định rõ trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt HĐLĐ
16/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định rõ trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt HĐLĐ

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/012021 quy định rõ trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động chứ không chỉ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như trước đây.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu
11/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 bổ sung thêm 1 số trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động, trong đó có trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do
09/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do

Từ ngày 01/01/2021, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước, thậm chí trong một số trường hợp còn được quyền không cần báo trước.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định mở rộng và chi tiết hơn khi kết thúc thời gian thử việc
07/12/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Quy định mở rộng và chi tiết hơn khi kết thúc thời gian thử việc

Từ ngày 01/01/2021, sau khi kết thúc thử việc, nếu việc làm thử đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động (không được giao kết loại hợp đồng khác) hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết (nếu thời gian thử việc nằm trong hợp đồng lao động). Còn nếu việc làm thử không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc.

Đọc thêm
Đào tạo thực hành nghề nhân sự