KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

  • Thời gian học: Theo nhu cầu của học viên
  • Số học viên 1 lớp: 1

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

KHÓA HỌC C&B

KHÓA HỌC C&B

  • Thời gian học: Các buổi tối T3- T5 hoặc các ngày chủ nhật
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

  • Thời gian học: Các buổi tối T4- T6 hoặc các ngày chủ nhật
  • Số học viên 1 lớp: 15

Giảng viên: Phùng Thị Luyến

Đào tạo thực hành nghề nhân sự