Hành trình đến HR Training - Đào tạo thực hành nghề nhân sự
20/08/2019

Hành trình đến HR Training - Đào tạo thực hành nghề nhân sự

Tôi mở HR Training để thực hiện sứ mệnh của mình: “Góp phần thay đổi CHẤT của người làm nhân sự”

Bằng giá trị cốt lõi 3T: THỰC CHẤT- TIN CẬY- TINH TẤN

Tôi cam kết triển khai các chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, là chỗ dựa vững chãi về kiến thức và kỹ năng cho học viên và giúp học viên tiến bộ mỗi ngày, ngày càng tinh, ngày càng sắc trong nghề nhân sự.

Đọc thêm
Hiểu tường tận về hệ thống văn bản nội bộ trong doanh nghiệp
19/08/2019

Hiểu tường tận về hệ thống văn bản nội bộ trong doanh nghiệp

Hệ thống văn bản nội bộ gồm những loại văn bản nào? Trình tự hiệu lực của các loại văn bản như thế nào? Nguyên tắc xây dựng, yêu cầu đối với các loại văn bản ra sao?

Đọc thêm
Đào tạo thực hành nghề nhân sự