KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

Cầm tay chỉ việc – Thiếu đâu bù đó

Học viên lựa chọn nội dung đào tạo

 

KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1 DÀNH CHO BẠN NẾU

v  Bạn muốn được cầm tay chỉ việc đúng phần chuyên môn mà mình đang thiếu

v  Bạn muốn được hướng dẫn giải quyết vấn đề thực tế mà bạn đang gặp phải và thấy được ngay tính hiệu quả

v  Bạn muốn có thời gian linh hoạt, không gò bò theo thời gian các lớp học tập trung

 

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC NHÂN SỰ 1 KÈM 1

v  Bạn có thể lựa chọn bất kỳ nội dung nào về nhân sự mà bạn muốn để được đào tạo

v  Bạn được trang bị kiến thức chuyên môn

v  Bạn được luyện kỹ năng chuyên môn, được hướng dẫn thực hành và được review lại kết quả mình đã làm

v  Bạn được tư vấn về cách thức tham vấn với cấp trên và triển khai những điều mới mẻ bạn được học vào thực tế một cách suôn sẻ

v  Bạn được chia sẻ về định hướng và lộ trình phát triển nghề nghiệp bản thân trong quá trình đào tạo

 

Nội dung khóa học

Tổ chức nhân sự

1.    Xây dựng sơ đồ tổ chức và hệ thống chức danh

2.    Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và các phòng ban

3.    Xây dựng định biên nhân sự

4.    Xây dựng mô tả công việc từng vị trí

 

Tuyển dụng

1.    Xây dựng quy trình tuyển dụng

2.    Cách thức xây dựng khung năng lực trong tuyển dụng

3.    Hồ sơ chuẩn bị trước phỏng vấn

4.    Cấu trúc phỏng vấn hình Phễu

5.    Kỹ thuật phỏng vấn STAR, 5W3H

6.    Tư duy dùng người

7.    Ma trận quyết định tuyển dụng

8.    Quy trình tiếp nhận nhân sự mới

 

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá

1.    Xây dựng quy chế đánh giá

2.    Đánh giá hiệu quả công việc

-       Xây dựng các chỉ số đánh giá cấp công ty, cấp phòng ban

-       Xây dựng các chỉ số đánh giá cấp cá nhân

-       Cách thức lấy và ghi nhận số liệu kết quả của các chỉ số đánh giá

-       Cách thức trao đổi và chốt kết quả đánh giá

3.    Đánh giá năng lực

-       Xây dựng khung năng lực

-       Định nghĩa các mức độ của từng năng lực

-       Xác định năng lực và mức độ năng lực yêu cầu của từng vị trí

-       Cách thức đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả thực tế

4.    Vận hành Quy chế đánh giá

-       Liên kết kết quả đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực với quy chế đánh giá, thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật

-       Cách thức cải tiến hệ thống đánh giá theo chu trình PDCA

-       Áp dụng phương pháp giao tiếp hiệu quả Horenso trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá

Tiền lương

1.    Hiểu về hệ thống lương 3P

2.    Xác định cấu trúc thu nhập của doanh nghiệp

3.    Xây dựng quy chế tiền lương

4.    Xây dựng quy chế thưởng

5.    Xây dựng kế hoạch tiền lương

6.    Phương pháp thiết kế bảng lương và các báo cáo liên quan đến lương (bảng chấm công, bảng theo dõi phép năm, phiếu chi lương,…)

7.    Thực hành tính lương tháng

8.    Phương pháp thiết kế các mẫu báo cáo dữ liệu tính thưởng

9.    Thực hành tính thưởng

10. Pháp luật về thuế TNCN

11. Thực hành áp dụng luật thuế TNCN vào bảng lương: Trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn; Trường hợp khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần;….

12. Hiểu sâu sắc về các loại hợp đồng (hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng cộng tác viên) và ứng dụng các loại hợp đồng phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp

 

Đào tạo

1.    Tạo dựng mô hình đào tạo của doanh nghiệp

2.    Thiết lập chiến lược phát triển nhân tài

3.    Thiết kế lộ trình đào tạo

4.    Xây dựng kế hoạch triển khai

5.    Xây dựng quy chế đào tạo

6.    Xây dựng quy trình đào tạo

7.    Xây dựng chương trình đào tạo: Phân tích nhu cầu đào tạo; Thiết kế đề cương; Xây dựng kế hoạch bài giảng

8.    Tổ chức đào tạo

9.    Triển khai 5 cấp độ đánh giá sau đào tạo

Nội dung khóa học

Tổ chức nhân sự

1.    Xây dựng sơ đồ tổ chức và hệ thống chức danh

2.    Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và các phòng ban

3.    Xây dựng định biên nhân sự

4.    Xây dựng mô tả công việc từng vị trí

 

Tiền lương

1.    Hiểu về hệ thống lương 3P

2.    Xác định cấu trúc thu nhập của doanh nghiệp

3.    Xây dựng quy chế tiền lương

4.    Xây dựng quy chế thưởng

5.    Xây dựng kế hoạch tiền lương

6.    Phương pháp thiết kế bảng lương và các báo cáo liên quan đến lương (bảng chấm công, bảng theo dõi phép năm, phiếu chi lương,…)

7.    Thực hành tính lương tháng

8.    Phương pháp thiết kế các mẫu báo cáo dữ liệu tính thưởng

9.    Thực hành tính thưởng

10. Pháp luật về thuế TNCN

11. Thực hành áp dụng luật thuế TNCN vào bảng lương: Trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn; Trường hợp khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần;….

12. Hiểu sâu sắc về các loại hợp đồng (hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng cộng tác viên) và ứng dụng các loại hợp đồng phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp

 

Tuyển dụng

1.    Xây dựng quy trình tuyển dụng

2.    Cách thức xây dựng khung năng lực trong tuyển dụng

3.    Hồ sơ chuẩn bị trước phỏng vấn

4.    Cấu trúc phỏng vấn hình Phễu

5.    Kỹ thuật phỏng vấn STAR, 5W3H

6.    Tư duy dùng người

7.    Ma trận quyết định tuyển dụng

8.    Quy trình tiếp nhận nhân sự mới

 

Đào tạo

1.    Tạo dựng mô hình đào tạo của doanh nghiệp

2.    Thiết lập chiến lược phát triển nhân tài

3.    Thiết kế lộ trình đào tạo

4.    Xây dựng kế hoạch triển khai

5.    Xây dựng quy chế đào tạo

6.    Xây dựng quy trình đào tạo

7.    Xây dựng chương trình đào tạo: Phân tích nhu cầu đào tạo; Thiết kế đề cương; Xây dựng kế hoạch bài giảng

8.    Tổ chức đào tạo

9.    Triển khai 5 cấp độ đánh giá sau đào tạo

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá

1.    Xây dựng quy chế đánh giá

2.    Đánh giá hiệu quả công việc

-       Xây dựng các chỉ số đánh giá cấp công ty, cấp phòng ban

-       Xây dựng các chỉ số đánh giá cấp cá nhân

-       Cách thức lấy và ghi nhận số liệu kết quả của các chỉ số đánh giá

-       Cách thức trao đổi và chốt kết quả đánh giá

3.    Đánh giá năng lực

-       Xây dựng khung năng lực

-       Định nghĩa các mức độ của từng năng lực

-       Xác định năng lực và mức độ năng lực yêu cầu của từng vị trí

-       Cách thức đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả thực tế

4.    Vận hành Quy chế đánh giá

-       Liên kết kết quả đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực với quy chế đánh giá, thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật

-       Cách thức cải tiến hệ thống đánh giá theo chu trình PDCA

-       Áp dụng phương pháp giao tiếp hiệu quả Horenso trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá

Vì sao chọn chúng tôi

 • Cầm tay chỉ việc

  Cầm tay chỉ việc
 • Chuyên sâu

  Chuyên sâu
 • Dạy bằng kinh nghiệm thực tế

  Dạy bằng kinh nghiệm thực tế
 • Bài bản

  Bài bản

 • Thực hành 70%

  Thực hành 70%

 • Hoàn lại tiền sau 1 buổi học

  Hoàn lại tiền sau 1 buổi học

5 +

Giáo viên

2 +

Cơ sở

200 +

Thành viên

3 +

Giải thưởng

Lịch khai giảng

Khóa học nhân sự 1 kèm 1

Khóa học nhân sự 1 kèm 1

 • Học phí: LIENHE
 • Thời gian học: 3 giờ/buổi và số buổi theo nội dung học viên lựa chọn
 • Số học viên 1 lớp: 1 học viên hoặc 1 nhóm học viên có cùng nhu cầu
 • Địa chỉ: Học online qua phần mềm Microsolf Team

Giảng viên: Bà Phùng Thị Luyến

Lớp khai giảng gần nhất

Lớp khai giảng liên tục : Theo nhu cầu học viên

Thực tế lớp học

Ý kiến khách hàng

Gửi tin nhắn

Hãy liên hệ với chúng tối nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

 • The HanoiHub Co-working Space , Phòng A-101, Số 2, Ngõ 59 Láng Hạ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ

Mạng xã hội

Đào tạo thực hành nghề nhân sự